Sortiment přenosných a pojízdných hasicích přístrojů.

Hasicí přístroje:
Vodní Práškové CO2 Pojízdné
Vodní
V nabídce máme dva typy vodních hasicích přístrojů, a to o obsahu 6 a 9l náplně pod stálým tlakem výtlačného prostředku. Hasicí přístroje jsou mrazuvzdorné do -20 °C a používají se především na požáry pevných látek ( třída A ). Nyní je možné zakoupit HP také s nerezovou nádobou.
 
Pěnové
Provedení pod stálým tlakem i s tlakovou patronou jsou použitelné na požáry pevných látek ( třída A ) a hořlavých s kapalinou ( třída B ). Stejně jako vodní přístroje je možné na přání dodat hasicí přístroje a nádobami v nerezovém provedení.

Práškové
Tento sortiment začíná hasicími přístroji obsahující 1 a 2 kg hasicího prášku ABC ( universálního ) jako výbava motorových vozidel. Další typy obsahují 4, 6 a 9 kg náplně. Možnost použití na zařízení pod napětím.
 
Sněhové CO2
Přenosné typy obsahují buď 2 nebo 5 kg zkapalněného CO2, dále jsou také pojízdné hasicí přístroje o obsahu náplně od 30 do 120 kg. Podobně jako u práškových je možné jejich bezpečné použití na požáry zařízení pod napětím.
 
Práškový pojízdný hasicí přístroj P50Te
Práškový pojízdný hasicí přístroj P50Te Sortiment práškových pojízdných hasicích přístrojů na trhu České republiky je v současné době velice úzký a jedním z mála těchto představitelů je přístroj označený P50Te. Jedná se o pojízdný hasicí přístroj s náplní 50kg hasicího prášku ABC s výtlačným prostředkem umístěným v nádobě, společně s hasivem pod stálým tlakem). Hasicí přístroje lze používat na hašení požáru třídy A,B,C a zařízení pod napětím elektrického proudu do 1000V.
 

Přenosné hasicí přístroje jsou schváleny dle norem EN3 a pojízdný hasicí přístroj dle EN 1866 nebo ČSN 389160. 0.
 
 

Třída A  Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je doprovázeno žhnutím, jako např dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil apod.

Třída B  Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

Třída C  Hoření plynných látek hořících plamenem/například propan butan,zemní plyn,svítiplyn,acetylen,metan,vodík)